Fragment książki „Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach” autorstwa bł. Bartola Longa


Jak odmawiać Nowennę pompejańską – Krok po kroku.

Zobacz świadectwa nowenny pompejańskiej!


Nowenna pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części różańca świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z tajemnicami  światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:


Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.


Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:


Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.


Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:


Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo różańca świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.


Niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części różańca kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej:


Królowo Różańca Świętego,

módl się za nami!

Nowenna pompejańska